MAKALE

Haber7.com / İbrahim Günay

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, haber7.com’a dünyada son dönemde artan insani krizlerin aşılması için yaptıkları çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi. Güllüoğlu, Yemen’in içinde bulunduğu durumun içler acısı olduğunu ve bu kapsamda AFAD olarak “Yemen’e Umut Ol” kampanyası başlattıklarını, tüm vatandaşların bu kampanyaya destek olmasını istediklerini belirtti.

AFAD’ın son dönem yaptığı insani yardımları ile alakalı çalışmalar nelerdir?
 
AFAD 2009 yılında kurulmuş olan temelde afetler için kurulan ancak özellikle 2011 Suriye krizi ile beraber insani yardım faaliyetlerini devletimiz ve milletimiz adına gerçekleştiren bir kurumdur. Dünyanın birçok yerinde 50’den fazla ülkeye ya finansal destek vererek ya da bizzat ekipleri ile giderek yardımlarda bulunuyoruz. Güncel olarak ise hem şuan Suriye’nin içinde hem Bangladeş’te ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Bir taraftan da geçtiğimiz günlerde

Devamı...
 

Dünya Liderleri önümüzdeki 15 yıl içinde 3 önemli işi başarmak için 17 Küresel Hedef üzerinde uzlaştı.

Aşırı yoksulluğu sona erdirmek.

Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele.

İklim değişikliğini düzeltme.

Sürdürülebilir kalkınma için Küresel Hedefler bu taahhütleri gerçekleştirebilir. Bütün ülkelerde. Tüm insanlar için. Bunların gerçekleşebilmesi için herkesin bu hedefleri bilmesi gerekiyor. HERKESE ANLATIN.

Bilgi için tıklayınız....

 

Devamı...
 

Türkiye’nin insan ticaretiyle mücadele alanında düzenlemiş olduğu mevzuatı, Türkiye’deki mağdur ve tacir profillerini ve bu alanda gerçekleştirilen faaliyetleri içeren 2017 Türkiye İnsan Ticaretiyle Mücadele Raporu yayımlandı.


2017 Yılı Türkiye İnsan Ticaretiyle Mücadele Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak:Göç İdaresi

Devamı...
 

Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 70. Oturumunda Devlet Başkanları, Dünya Liderleri, Üst düzey BM temsilcileri ve sivil toplum bir araya gelmiş ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kabul etmişlerdir. UNESCO’nun aktif katılımıyla söz konusu hedefler amacı evrensel, iddialı, sürdürülebilir kalkınma gündemini inşa ederek “İnsanlar tarafında insanlar için” bir gündem oluşturulması hedeflenmiştir. Önümüzdeki 15 yıl içinde 3 önemli işi başarmak için 17 Küresel Hedef üzerinde uzlaşıldı. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek; Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele; İklim değişikliğini düzeltme gibi ana hedefler belirlendi.

Her türlü yoksulluğu her yerde bitirmek

1.1. 2030’a kadar, günlük 1.25 $’dan daha az gelirle yaşayan herkes için aşırı yoksulluğun her yerde tamamen bitirilmesi

1.2. 2030’a kadar, ulusal tanımlamalara göre, yoksulluğu her yönüyle yaşayan her yaştaki erkek, kadın ve çocuk sayısının en az yarıya indirilmesi
Devamı...

 

Bakanlık tarafından başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin önlenmesi temel hedefiyle Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) yürürlüğe konmuştur. Ulusal Programın ekinde yer alan Eylem Planında çocuk işçiliği ile mücadele amacıyla 2017-2023 döneminde yürütülecek temel politika ve stratejiler belirlenmiştir. Bu çerçevede, temel politikaların alt faaliyetlerle detaylandırılması ve takvimlendirilmesi amacıyla 28 Mart 2017 tarihinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve uluslararası kuruluşların katkılarıyla bir Teknik Çalışma Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Teknik Çalışma Toplantısında, Eylem Planı faaliyetlerinin detaylandırma çalışmasının sunumu yapılmış ve detaylandırma çalışmasına ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve uluslararası kuruluşların görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınmıştır.

İçeriği okumak için tıklayınız...

Devamı...

 

TÜSİAD, gıda, içecek ve tarım sektörlerini gerek ülke ekonomisine gerekse istihdama katkısı dolayısıyla son derece önemsemekte ve öncelikli çalışma alanları arasında konumlandırmaktadır. Bu itibarla, TÜSİAD Gıda, İçecek ve Tarım Çalışma Grubu 1999 yılından bu yana sektöre özgü politikaları ve ilgili mevzuatı takip etmekte, bu doğrultuda gündemde olan konulara ilişkin TÜSİAD görüş ve raporları oluşturmakta ve ulusal ve uluslararası platformlarda muadili kuruluşlarla istişarelerde bulunmaktadır. TÜSİAD Gıda, İçecek ve Tarım Çalışma Grubu son dönem çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla sektörün rekabet gücü üzerine odaklamaktadır.

Bu çerçevede, TÜSİAD tarafından 2014 yılında yayınlanan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular” Raporu’nda tarım, gıda ve hayvancılık sektörü (girdi, üretim, geçiş, işleme ve pazarlama) dikey bir şekilde hukuk ve ekonomi perspektifinden, yatay olarak da Avrupa Birliği ve diğer örnek uygulamalar ekseninde hem teorik hem de karşılaşt

Devamı...
 

ILO’ya göre şirket düzeyinde sosyal diyalog işveren ve işçi temsilcileri arasında ekonomik ve sosyal politikayı ilgilendiren ortak konularda yürütülen her türlü müzakere, danışma veya bilgi paylaşımını kapsar. "İşyerinde bilgi paylaşımı, danışma, ortak karar alma ve toplu müzakere gibi farklı kademelerde gerçekleştirilebilecek sosyal diyalog uygulamaları, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, verimlilik ve rekabet gücü artışına da önemli katkılar sağlar.

Türkiye’de şirket düzeyinde sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla mevcut şirket uygulamalarının belirlenmesi ve iyi uygulamaların tespit edilerek kamuoyuna tanıtılması yoluyla desteklenmesi amacını taşımaktadır.

Başvuru ve detaylı bilgi için:

www.sosyaldiyalog.org ve

www.csgb.gov.tr

Devamı...