MAKALE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu;

"Türkiye, bir yandan devletiyle, milletiyle, güvenlik güçleriyle el ele gönül gönüle Zeytin Dalı Operasyonu’nu ve terör örgütleriyle mücadelesini sürdürürken, diğer yandan da ekonomisini büyütecek, yatırım ortamını iyileştirecek, istihdamını artıracak, refah seviyesini yükseltecek reformlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Tüm bu reform ve uygulamalar ile Türkiye'nin ekonomisinde tam anlamıyla bir pozitif hava hakimdir. Bunun etkisini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlayan “Mili İstihdam Seferberliğinin" sonuçlarında ve açıklanan Kasım ayı işgücü istatistiklerinde de görüyoruz.

Bugün açıklanan 2017 yılı Kasım dönemi işgücü piyasası verilerine göre; 2016 Kasım ayında %12.1 olan işsizlik oranı 1,8 puan azalarak % 10,3 seviyesine geriledi.

  • 2016 Kasım dönemine kıyasla istihdamımız yaklaşık 1 milyon 448 bin kişi artarak 28 milyon 515 bin kişiye ulaştı.
  • İstihdam oranımız 1,5 puan artarak % 47,3 olarak gerçekleşti.
  • İşgücüne katılım oranımız 0.7 artarak %52.8 olarak gerçekleşti.
  • İşsiz sayımız 440 bin kişi azaldı.
  • Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkede işsizlik oranı azalışı 0,9 puan seviyelerinde kalırken, Türkiye’de işsizlik oranındaki azalış 1,8 puan olarak gerçekleşmiştir.
  • Genç işsizlik oranımız 3,3 puan geriledi.
  • Yükseköğretim mezunlarımızda işsizlik oranı ise 1,7 puan azalırken; istihdam rakamları 429 bin kişi artarak 6 milyon 515 bin kişiye yükselmiştir.
  • NEET oranımız 1 puan azalarak % 23,9’dan %22,9’a geriledi.

2017 yılında Hükümetimizin aldığı yapısal tedbirler ve uygulamaya geçirdiği istihdam teşviklerinin etkisi bu verilerle çok çarpıcı bir şekilde görülmektedir.

Milli İstihdam Seferberliğimizin 2. Fazına “+2 İstihdam” sloganıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başladık. Hali hazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2018 yılında da çalışma hayatımıza ivme kazandıracak ve işgücü piyasasından hızlı bir dönüş alacağımız çok büyük destek tedbirlerimizin bulunduğunu da ifade etmek isterim. Bunlardan ilki işverenlerimize ilave istihdamları için sağlayacağımız sigorta prim teşviklerine ilişkindir. 2018 yılında “bilişim ve imalat sektörlerinde” mevcut sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç üzerinden tüm sigorta primleri ve asgari ücret üzerinden vergilerini Devlet olarak üstleneceğiz.

“Bilişim ve imalat dışındaki sektörlerde” ise ilave istihdam edilen sigortalınınsigorta primlerini ve vergisini asgari ücret üzerinden karşılamaya devam edeceğiz.

Bir diğer desteğimiz olan Bir Senden Bir Benden uygulamamızla 1-3 çalışanı olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu alanda ustalık belgesi bulunan işverenlerimizin, mevcut sigortalı sayısının üzerine ilave olarak istihdam edecekleri gençlerin (18-25 yaş) ücretini, sosyal sigorta primlerini ve vergilerini bir ay işverenlerimiz karşılayacak, takip eden ay Devlet olarak biz karşılayacağız.

2018 yılında İşbaşı Eğitim Programlarımızın süresini de uzattık. Gençlerimizi destekleyici düzenlemeler getirdik. 3 ay süreyle uyguladığımız işbaşı eğitim programlarının süresini imalat ve bilişim sektöründe yer alan meslekler için 6 aya çıkardık. Programlarımıza katılan vatandaşlara ödediğimiz cep harçlıklarının miktarını ise 61.65 TL olarak güncelledik. Ayrıca yine işbaşı eğitimlerinin “siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama” gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenmesi ve katılımcının da genç (18-29 yaş) olması halinde program süresini 9 aya kadar, cep harçlığını ise 75 TL’ye çıkardık.

Kadınlarımızın işgücüne katılımını destekleyici yeni bir uygulamayı da 2018 yılında hayata geçiriyoruz. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlarımızın bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş çocukları için aylık 400 TL’lik bakım desteğini, program/kurs süresi boyunca karşılayacağız.

İşverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılama noktasında mesleki eğitim programlarımız konusunda özel sektör işverenlerimizle olan işbirliğimizi daha da artıracağız. TOBB ile imzaladığımız, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulayacağız.

İlk defa mesleki eğitimde 10.000 TL’ye kadar rakamlarda kupon sistemini pilot olarak uygulamaya başlayacağız. Özellikle temininde güçlük çekilen mesleklerde ve nitelikli işgücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından kendilerine uygun zaman ve şartlarda eğitim almalarını sağlayacağız.

2018 yılı hedeflerimizin gerçekleşmesi için ortaya koyduğumuz politikalar ve yeni dönem desteklerimizle de istihdamımıza daha büyük katkı sağlayacağız."

Kaynak:Çalışma Bakanlığı