MAKALE

Türkiye Diyanet Vakfı, iyiliğin yaygınlaşması ve iyilik konusunda toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla başlattığı Uluslararası İyilik Ödülleri Programı kapsamında bir kez daha iyilik öncülerini ödüllendirecek.

4. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı, Türkiye Diyanet Vakfı’nın kuruluş yıldönümü olan 13 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak. Programda, ülkemizde ve dünyanın farklı noktalarında topluma örnek teşkil eden, çevresine ve dünyaya umut olan 7 iyilik öncüsüne ödül takdim edilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli, iyilik için yaşamayı varoluş sebebi olarak gördüklerini belirterek, iyilik ödülleri programının sadece bir ödül töreni olmadığını aynı zamanda duyarlı bir kamuoyu ve vakıf medeniyetinin yeniden inşası için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

“Bir iyilik büyük umutlara vesile olabilir”

İyilik ödülleri programıyla insanlığa büyük umutlar vadeden iyilikleri seçerek ödül verildiğine dikkati çeken Serenli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elbette yapılan her iyilik değerli ve güzeldir. Burada asıl amacımız ülkemize ve yaşadığımız dünyamıza bir mesaj vermek, örnek oluşturacak iyilikleri göstermek, ufak bir iyiliğin nasıl büyük umutlara vesile olabileceğini anlatabilmek. Verdiğimiz ödül maddi bir değer taşımıyor ancak manevi değerinin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine aynı şekilde ülkemiz ve dünyanın farklı bölgelerinden iyilik sahiplerine ödül vermek istiyoruz. Bu anlamda hikâyelerin özgün ve orijinal, yaşanmış ve güncel olmasını, dünya için umut olmasını, sonuç bakımından insana ve çevreye katkı sağlamasını, insani yardım, sağlık, eğitim ve çevre alanında yapılmasını önemsedik. Bu çerçevede Türkiye Diyanet Vakfı olarak faaliyet gösterdiğimiz 140 ülkede işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlardan, Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı temsilciliklerinden, il ve ilçe müftülüklerinden, sivil toplum kuruluşları ve medyadan, aynı zamanda iyiliklere şahit olan kişilerden gelen 1.500’e yakın yaşanmış iyilik hikâyesi değerlendirildi.”

 7 iyilik hikâyesi belirlendi

Gönderilen iyilik hikâyelerinin, kurulan 4 farklı komisyon tarafından ön elemeden geçirildiğini,  son olarak yapılan değerlendirmeyle birlikte sayının 14’e düşürülerek değerlendirmeye sunulduğunu ifade eden Serenli, jüri tarafından da yaşanmış 7 iyilik hikâyesinin belirlendiğini kaydetti.

Serenli, iyiliğin paylaştıkça çoğalacağı, bir iyiliği duyurmanın, anlatmanın, aktarmanın birçok insanı iyilik yapmaya teşvik edeceği düşüncesinden hareketle Türkiye Diyanet Vakfı olarak ülkemizde ve dünya genelindeki iyilik öncülerine ödül takdim etmek üzere Uluslararası İyilik Ödülleri programı düzenlediklerini vurguladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek programın Türkiye Diyanet Vakfı’nın kuruluş yıldönümü olan 13 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenleneceğini, gelen hikâyeler arasından seçilen 7 iyilik sahibine programda ödüllerinin takdim edileceğini belirtti. 


İYİLİK MEDENİYETİ

İyilik şahsiyetli ve karakterli insanların elinde yükselmiş ve bir temsile kavuşmuştur.

İyilik yüksek karakterli şahsiyetler tarafından temsil edildiği müddetçe İnsanlıkta medeniyet, ahlâkta medeniyet, ilimde medeniyet, içtimai ve iktisadi hayatta medeniyet, mimaride, edebiyatta müstesna bir medeniyet meydana gelmiştir

İslam Medeniyeti insanlığa asla mazi olmayacak çok özel hatıralar armağan etmiştir. Bu hatıralar mahzun gönüllere huzur, hasta ve yorgun kalplere teselli bahşetmiştir.

ULUSLARARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ

İyilik için yaşamayı, varoluş sebebi olarak görüyor ve dünyayı iyiliğin değiştireceğine inanıyoruz.

İyiliğin paylaştıkça çoğalacağı, bir iyiliği duyurmanın, anlatmanın, aktarmanın birçok insanı iyilik yapmaya teşvik edeceği düşüncesinden hareketle ülkemizde ve dünya genelindeki iyilik öncülerine ödül takdim etmek üzere Uluslararası İyilik Ödülleri Programı ihdas edilmiş ve her 13 Mart tarihinde ödül programı düzenlenmesini kararlaştırdık.

DÜNYAYI İYİLİK DEĞİŞTİRECEK

Her yıl verilen Uluslararası İyilik Ödülleri’nin, tüm dünyada merakla beklenen, kendini iyiliğe adamış kişi ve kurumların itibar ödülü niteliğinde olmasını hedefliyoruz.

AMACIMIZ

– İslam vakıf medeniyetinin bugünün imkân ve dinamiklerine duyarlı bir anlayışla yeniden ihya ve inşası için farkındalık oluşturmak,

– İnsanlar, toplumlar ve ülkeler arasında bir iyilik zincirinin oluşmasına vesile olmak,

– Türkiye’nin ve dünyanın ücra köşelerinde adını ve hikâyesini hiç duymadığımız iyilikleri kamuoyu ile paylaşarak iyiliği yaymak ve rol model oluşturmak,

– Gelecek nesillerin barış içinde ve güvenli bir şekilde yaşaması için şimdiden önlem alarak iyiliğin yayılmasına katkı sağlamak,

– İnsanları herkes tarafından yapılabilir iyiliklerden haberdar ederek iyiliğe yöneltmek,

– Türkiye Diyanet Vakfı’nın faaliyetlerini ve markasını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve vakfın “iyilik” kavramı ile özdeşleşmesini sağlamak.

PROJENİN BEKLENEN ÇIKTILARI

– Türkiye’nin yapmış olduğu insani yardım faaliyetlerinin iyilik medeniyetinin bir gereği olduğunu ortaya koyarak, ulusal ve uluslararası arenada gündem oluşturulması,

– Güzel ahlaklı, af ve merhametin asaletiyle yüksek bir irade ile hareket eden insanların görünür kılınması,

– İnsanların kusurlarını görmekten ziyade kötülüğe bile iyilikle karşılık veren bir fazilet medeniyetine sahip olduğumuza dikkat çekmek,

– Sahip olduğumuz ilim, fen ve benzeri imkânları dünyayı îmar ederek, insanlığın faydası için kullanılması gerektiğine dikkat çekmek,

– Paylaşmanın azaldığı dünyada, insanlığın derdiyle dertlenip ihtiyacı olanların ihtiyacını karşılamak, fedâkârlık ve ferâgat göstererek ve elindeki nimetleri, sevinçleri ve hüzünleri ihtiyacı olanlarla paylaşmanın faziletine dikkat çekmek,

– Gönülleri fethedecek, gönülden, kapsayıcı bir üslubun kullanılmasını sağlamak,

– İslam’ın kadını yalnız biyolojik bir varlık olarak görmediğini; kadını engin bir sevgiye, derin bir saygıya ve ömürlük bir teşekküre lâyık gördüğünü, sâliha bir kadının, aslında toplumun gerçek mimarı olduğunun anlaşılmasını sağlamak,

– Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların çevreyi, tabiatı ve mahlûkatı koruması gerektiğine vurgu yapmak,

– Savaşların, doğal afet ve yoksulluğun nice mazlumları ortaya çıkardığını ve sahip olduklarımızı paylaşmanın ne büyük bir şeref olduğunun altını çizmek,

– Bugün, sefaletin girdabında kıvranan yetim, yoksul ve biçarelere yeniden kurtuluş imkânı sağlamanın bir vicdan borcu olduğunu, beşeriyetin asıl ihtiyâcının, kendisi için arzu ettiğini muzdaripler için de arzu etme olduğunu ortaya koyarak, Merhametin, elimizde olanı, bizden daha mahrum olana ikram etmek olduğuna dikkat çekmek,

– Uluslararası ve yerel STK’lar üzerinden konuyla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri yapılarak kamuyu bilgilendirmek ve toplumu iyiliğe yönlendiren çalışmalar ortaya koymak.

YAŞANMIŞ İYİLİK HİKÂYELERİ

– Yaşadığı toplumda ve Dünyada çığır açan,

– Bireyleri harekete geçiren, çevresine ilham veren,

– Farklı dil ve kültürlerde yaşayan insanları güzellikte bir araya getiren,

– Yaradan’ın hatırına tüm yaratılmışları koruyan ve kuşatan iyiliklerin konu olduğu yaşanmış hikâyeleri bu programla ödüllendirilmektedir.

İYİLİK HİKÂYELERİ TALEP EDİLEN KURUM VE KURULUŞLAR

– Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe teşkilatları

– Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı temsilcilikleri

– Vakfımızın 135 ülkede ilişkide bulunduğu 2000 bine yakın kurum kuruluş ve STK,

– İnternet ve medya taramaları,

– İyiliklere şahit olan kişiler

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Eğitim, bilim, İnsani yardım, sağlık, çevre alanında;

– Yaşanmış ve güncel bir hikâye olması,

– Özgün ve orijinal bir hikâye olması,

– Sürekliliğinin olması,

– Bulunduğu çevreye ve Dünya için umut olması,

– Sonuç bakımından insana ve çevreye katkı sağlaması.

DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI VE JÜRİ

Yaşanmış iyilik hikâyelerinin değerlendirilmesi için dört ayrı komisyon oluşturuluyor.
İyilik ödülüne layık görülme süreci;

– Hikaye araştırılması ve toplanması,

– Hikayelerin ön elemeden geçirilmesi,

– Elenen hikayelerden dikkate değer olanlarının belirlenmesi,

– Belirlenen hikayelerin sunulması ve Jüri değerlendirmesi.

Ayrıtılı bilgi için....