MAKALE

Bakanlık tarafından başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin önlenmesi temel hedefiyle Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) yürürlüğe konmuştur. Ulusal Programın ekinde yer alan Eylem Planında çocuk işçiliği ile mücadele amacıyla 2017-2023 döneminde yürütülecek temel politika ve stratejiler belirlenmiştir. Bu çerçevede, temel politikaların alt faaliyetlerle detaylandırılması ve takvimlendirilmesi amacıyla 28 Mart 2017 tarihinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve uluslararası kuruluşların katkılarıyla bir Teknik Çalışma Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Teknik Çalışma Toplantısında, Eylem Planı faaliyetlerinin detaylandırma çalışmasının sunumu yapılmış ve detaylandırma çalışmasına ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve uluslararası kuruluşların görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınmıştır.

İçeriği okumak için tıklayınız...

Kaynak:Çalışma Bakanlığı