MAKALE

Toplam çevresel harcamalar 2015 yılında 25,9 milyar TL olarak gerçekleşti

Toplam 25,9 milyar TL olarak gerçekleşen çevresel harcamaların %67,6’sını cari harcamalar, %32,4’ünü ise yatırım harcamaları oluşturdu. Toplam çevresel harcamaların %78,1’i kamu sektörü, %21,9’u ise iş sektörü tarafından gerçekleştirildi. Kamu sektörünün toplam çevresel harcamaları içindeki en büyük payı %86,1 ile belediyeler oluşturdu. Toplam çevresel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2015 yılında %1,3 olarak gerçekleşti.

Çevresel harcamalar atık yönetimi ve su hizmetlerinde yoğunlaştı

Toplam çevresel harcamaların %38,7’sini atık yönetimi hizmetleri, %34'ünü su hizmetleri, %18,4'ünü atıksu yönetimi hizmetleri ve %8,9’unu ise diğer konularda yapılan çevresel harcamalar oluşturdu. Kamu sektörü çevresel harcamalarında %43,1 ile su hizmetlerinin, iş sektöründe ise %65 ile atık yönetimi hizmetlerinin en yüksek paya sahip olduğu tespit edildi.

Toplam çevresel gelirler 21,3 milyar TL olarak gerçekleşti

Toplam 21,3 milyar TL olarak gerçekleşen çevresel gelirlerin %59’u kamu sektöründe, %41’i ise iş sektöründe elde edildi.

Çevresel faaliyetlerde 81 bin kişi istihdam edildi

Kamu kuruluşları, il özel idareleri, girişimler ve organize sanayi bölgelerinde, çevresel faaliyetlerde 2015 yılında toplam 80 bin 827 kişi istihdam edildi. Çevresel faaliyetlerde istihdam edilenlerin %10’unu kadın, %90’ını ise erkekler oluşturdu.