MAKALE

Döviz kurundaki değişim ülke ekonomisindeki izlenmesi ve değerlendirilmesinde önemli bir veri olmaktadır. Kurdaki değişim başta fiyatlar olmak üzere birçok alanı doğrudan etkilemektedir.  Son günlerde döviz fiyatındaki meydana gelen artış -bir gösterge olarak algılanmasına karşılık- gıda fiyatlarına henüz yansımadı. Ancak piyasanın beklentisi önümüzdeki günlerde artış olacağı yönünde oldu.   

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) yirmi dokuz yıldan bu yana her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması[1], çalışanların karşı karşıya oldukları geçim şartlarını ortaya koymaktadır.

TÜRK-İŞ Araştırmasının Kasım 2016 ayı sonucuna göre;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.416,83 TL,  
Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.615,10 TL olmuştur.    
Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.750,31 TL olarak gerçekleşmiştir.  


Dört kişilik bir ailenin “insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi” sağlaması için yapılması gereken toplam harcama tutarı yılbaşına göre 103 TL artmıştır. Bu tutarın 32 TL’si gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmıştır. Kasım ayı itibariyle aylık gıda harcaması tutarı bir önceki aya göre 12 TL artmıştır. Aylık yaşam maliyetindeki bir aylık artış ise 38 TL olmuştur. 

Halen tek bir işçi için hesaplanan ve buna göre kesinti yapılan ülkede geçerli olan net asgari ücret 1.300 TL olmasına karşın, TÜRK-İŞ tarafından bekar bir işçi hesaplanan tutar günümüzde aylık net 1.750 TL olmuştur. Aile durumu dikkate alınmadan sadece bir kişinin yapması gereken harcama tutarı ile mevcut asgari ücret arasındaki fark ücretli çalışanların geçim koşullarını yansıtan önemli bir gösterge olmaktadır. Aradaki fark giderilmeden var olan asgari ücrete hedeflenen enflasyon temel alınarak birkaç puan üzerinde ücret zammı yapılması yoksulluğun sürmesi anlamındadır.

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2016 Kasım ayı itibariyle şöyle gerçekleşmiştir: 

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,82 oranında artış göstermiştir.           
Yılın ilk onbir ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 2,28 oranındadır.                     
Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 1,89’dır.      
Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 4,83 olarak hesaplanmıştır.

haberin devamı için tıklayınız!...