MAKALE

Bilim Merkezi Derneği öncelikli olarak Bilim Merkezlerini, Deneysel Eğitim Merkezlerini kurmak ve geliştirmek üzere bu konuda deneyimli bir ekip tarafından kuruldu. Bu ekip, bir çok öğrenciye deneysel  eğitim vermiş,  bu eğitimin öğrencilere nasıl bir ufuk açtığını görmüş ve bu eğitim yönteminin yaygınlaştırılması için gönüllü olarak çalışan ve sürekli büyüyen bir ekip.

Dernek, toplumumuzda bilim dallarına olan ilgiyi arttırmak için bilimin geniş kitlelere sevdirilmesi alanında faaliyet gösteren,  bilim gösterileri ve etkinlikleri düzenleyen,  bilim adamlarını ve bilime ilgi duyan gençleri destekleyen, bu alanda eğitim faaliyetleri düzenleyen, bilimsel materyaller hazırlayan bir dernek. Bilim Merkezlerinin kurulması, işletilmesi, modellenmesi, eğitim ve etkinlerinin planlanması alanında çalışmalar yapmaktadır.

Sosyal Politikalar Derneği olarak böyle hayırlı işlere imza atabilmek için kurulmuş Bilim Merkezi Derneği Yönetim Kurulunu tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.


Yönetim Kurulu

   

Erkan KIRBAÇ              

YÜKSEK KİMYAGER

Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail SEYRİK              

YÜKSEK EKONOMETRİST

Yönetim Kurulu  Başkan Yardımcısı

Didem KARADUMAN   

YÜKSEK BİYOLOG                          

Yönetim Kurulu  Başkan Yardımcısı

CABİR PEKDEMİR          

BİLİŞİM UZMANI

Yönetim Kurulu Üyesi

ERSİN ŞENER                

YÜKSEK MATEMATİKÇİ

Yönetim Kurulu Üyesi

SALİH ŞARDAĞ              

KİMYAGER

Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih UYAR                      

YÜKSEK KİMYAGER

Yönetim Kurulu Üyesi

Selma KAYAKÖY           

YÜKSEK KİMYAGER                      

Yönetim Kurulu Üyesi

Thami EL BOUKHARİ      

YÜKSEK FİZİKÇİ    

Yönetim Kurulu Üyesi        

Kübra ALVER                   

PEDAGOG                          

Yönetim Kurulu Üyesi

                    

                      

 


bilimmerkezidernegi.org

facebook.com/bilimmerkezidernegi

twitter.com/bilimmerkezi_