MAKALE

Sağlık harcaması 119 milyar 756 milyon TL olarak gerçekleşti

Sağlık harcamaları, 2016 yılında %14,5 oranında artarak, 119 milyar 756 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2015 yılında %92,6 iken, 2016 yılında %94 oldu.
 
Hizmet sunucularına göre sağlık harcamaları, 2015, 2016 


Sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %4,6’sını oluşturdu


Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2016 yılında %4,6 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise, %3,6 olarak gerçekleşti.
 
Sağlık harcamalarının %78,5’i genel devlet bütçesinden karşılandı


Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek  %78,5 seviyesinde kaldı.
 
Sağlık harcamalarının %16,3’ü hanehalkları tarafından karşılandı


Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması, 2016 yılında %13 artarak 19 milyar 562 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında %16,3 olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcaması 1 524 TL olarak gerçekleşti

Kişi başı sağlık harcaması, 2015 yılında 1 345 TL iken, 2016 yılında %13,3 artarak, 1 524 TL’ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması ABD Doları ($) bazında değerlendirildiğinde ise, 2015 yılında 496 $ iken, 2016 yılında 504 $ olarak hesaplandı.
 
 
Sağlık harcamalarına ilişkin temel göstergeler, 2015, 2016


Kaynak:TÜİK