MAKALE

Hizmet sektörü güven endeksi 99,7 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayında 101,1 iken, Kasım ayında %1,4 oranında azalarak 99,7 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini ve “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla %1,8 ve %2,5 azaldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise aynı kaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 99,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında %3,9 oranında azalarak 99,9 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla %10 ve %2,4 azalırken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %0,5 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Kasım 2017


İnşaat sektörü güven endeksi 82,4 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 84,2 iken, Kasım ayında %2,1 oranında azalarak 82,4 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %0,5 ve %3,2 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve
değişim oranları, Kasım 2017


Kaynak:TÜİK