Sadettin Doğanyiğit, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 1198

Yerel yönetimlerin çevre sorunları, çarpık kentleşme, altyapı ve trafik, aşırı istihdam, özelleştirme, borçlanma, popülist tercihlerin yoğunluğu gibi son derece girift sorunlarla karşı karşıya bulunulmasından dolayı, belediyeler için yeni bir yapılanma öngörülmüş ve bu kapsamda yeni birbelediye mevzuatı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Yeni belediye mevzuatını madde madde açıklamayı, bu açıklamaları oluşan içtihatla desteklemeyi, sorun çözümleriyle potansiyel soru ve sorunlara ışık tutmayı, belediye yönetimlerini ilgilendiren diğer malî mevzuatı derleyerek belediye mensuplarına yol göstermeyi kendisine amaç edinen bu eser, esas itibariyle kendi içinde üç bölümden oluşuyor. Her maddesi açıklamalı, içtihatlı ve sorun çözümlü olmak üzere hazırlanan birinci ve ikinci bölümde, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 521 6 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ele alınmış. Üçüncü bölümde ise, belediyeleri ilgilendiren çeşitli mevzuatlar bir araya getirilmiştir. Yargı Kararları bölümleri, güncelliği yeni belediye mevzuatı çerçevesinde devam eden yüksek mahkeme kararları arasından titiz birçalışmayla seçilerek oluşturulmuş.