Mustafa Aksu, istanbul: Kesit Yayınları, 2006, 135 s.
Çingenelerle ilgili şimdiye kadar birçok kitap yazıldı. Ama hiçbirisi hem bu kadar sarsıcı, hem de bu kadar gerçekçi olmadı. Şimdiye kadar darbuka, dans ve bitmek tükenmek bilmeyen "tatlı" kavgalarıyla tanıdığımız çingenelerle ilgili bildiğiniz her şeyi unutun ve kulağınızı bu kitaba verin. Okuyacaklarınız karşısında oldukça şaşıracaksınız.
Türkiye'de, kimliğini gizleyerek bürokraside en üst makamlara kadar yükselen Mustafa Aksu,
çingenelerle ilgili herkesin ezberini bozacak bu kitabında, etkisi uzun yıllar sürecek bir tartışma başlatıyor. Mustafa Aksu kitabı yazmaktaki amacını şöyle anlatıyor: "Amacım Türkiye'de yeni bir tartışma başlatmak değil, ancak bu ülke kimsenin etnik kökenini çekinmeden söyleyebileceği bir ülke olmalı. Türkiye'de Çingene kökenli Başbakanlar, Anayasa Mahkemesi Başkanları, üst düzeyde görev yapmış bürokratlar var. Sanat camiası içerisinde yüzlerce Roman var. Ama hala Çingeneler yok sayılıyor, dışlanıyor, kimlikleri bastırılmaya çalışılıyor." Türkiye'de Çingene Olmak, önyargıların hayatını olumsuz etkilediği, uzun süre kimliğini gizlemek zorunda kalan bir 'Roman'ın önemli bir çalışması.