Refah devleti ile ilgili bu kitap 2004 yılında İTO tarafından yayınlandığında, alanındaki ilk çalışmalardan bir tanesi özelliğini taşımaktaydı. İlk baskının önsözünde de belirttiğim gibi, o tarihlerde bu konularda gelişmiş ülkelerle ilgili olarak bol miktarda yabancı kaynak bulunabilirken, Türkiye'de refah devleti ya da sosyal devlet konusu (çok konuşulmasına rağmen) hakkında pek yayın bulunmamaktaydı.

Ancak, refah devleti ve refah devleti ile ilgili muhtelif konular, özellikle son birkaç yıldır ülkemizde de artan oranda dikkatleri çekmektedir. Bazı çeviri yayınların yanı sıra, telif eserler de gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bu konuda Yüksek Lisans ve Doktora tezleri hazırlanmaya, konferans ve seminerler düzenlenmeye başlanmıştır. Ancak, bu artış trendine rağmen, halihazırdaki araştırmaların ve çalışmaların ne yazık ki yeterli miktarda ve nitelikte olduklarını söyleyebilmek pek de mümkün değildir.

Refah devleti konusuna olan ilgiden bu kitap da oldukça fazla nasibini almıştır. Yazarı olduğum bu kitaba olan ilginin yayınlandığı tarihten itibaren kesilmeden devam etmesi, oldukça memnuniyet verici bir durumdur. Ne var ki, zaman içinde bu eserin baskısı tükenmiş bulunmaktadır. Gerek üniversite camiasında meslektaşlarım tarafından, gerek konu ile ilgilenen araştırmacılar tarafından, gerekse de öğrenciler tarafından bu kitabın muhakkak yeniden bastırılması yönünde talepler gelmeye başlamış, kitabın yeniden gözden geçirilerek ikinci defa yayınlanmasının uygun olacağı anlaşılmıştır. İTO'ya götürdüğüm teklifin kabul görmesi üzerine de, elinizdeki ikinci baskı hazırlanmıştır.

İkinci baskı için kitap yeniden gözden geçirilmiş, tablolarda ve bilgilerde güncellemeye gidilmiş ve kitaba 3 yeni bölüm daha eklenmiştir. İlave konulardan bir kısmı, İkinci Bölüm altında ele alınmıştır. Bölümün başlığı "Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Sosyal Görevler"dir. Altıncı Bölüm de kitaba yeni eklenen bölümlerdendir. Bu bölümde işlenen konu "Sosyal Refah'ın Sağlanmasında 'Refah Karması' ve Sosyal Refah Sağlayıcı Kurumlar"dır. Diğer ilave bölüm ise, Yedinci Bölüm olup, başlığı "'Kar Gütmeyen Kuruluşlar' (KGK) ve Sosyal Refah'ın Sağlanmasında Artan Rolü"dür.

Bu yayının ortaya çıkışında birçok kişinin emeği bulunmaktadır. Birinci baskıda kendilerine teşekkürlerimi sunduğum hocalarıma, meslektaşlarıma ve aileme, bu vesileyle tekrar teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Yine, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Yalçıntaş, Yönetim Kurulu'nun değerli üyeleri Genel Sekreter Sayın Dr. Cengiz Ersun, Genel Sekreter Yrd. Sayın Tayfun Ok, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Müdürü Sayın Tezer Palacıoğlu ile bu departmanda çalışan Sayın Taluy Emil ve Sayın Özgür Kacar'a de gösterdikleri ilgiden ve yardımlarından ötürü şükranlarımı arzederim.

Umarım, kitabın bu ikinci baskısı da, birinci baskıda olduğu gibi birçok araştırıcının, öğrencinin, yöneticinin ve genel okuyucunun ilgisini çekmeyi başarır ve Türk bilim yaşamına katkıda bulunur.

Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

Ekim 2007