Esat Ertaç Erbesler’in kitabı ‘Bosna’da Egemenlik Sorunu-Dayton Anlaşması’

Esat Ertaç Erbesler’in kaleme aldığı ‘Bosna’da Egemenlik Sorunu-Dayton Anlaşması’ (Biyografi Net Y. İstanbul 2014) adlı eser, bir süreç yaşanırken incelenen bir konu olması hasebiyle ayrıca önemli. Eserde tarihsel boyut ele alınırken, aynı zamanda bugün yaşanan sorunların algılanması ve çözüme katkı sunulması da gözetilen bir yaklaşım olmuştur.

Küreselleşen Dünya’da iç sorunlar, artık bir ‘dış sorun’ haline gelmiştir. Hiçbir ülke; iç meselesini, dış müdahaleden uzak tutamamaktadır.

Sorunların en aza indirgenmesinde gözetilecek temel felsefe; ‘özgürlük, güvenlik, mülk edinme, hukuk devleti ilkeleri, seyahat serbestisi, dernekleşme, düşünce ve inanç özgürlüğü’ gibi hürriyetlerin algılanmasıyla başlıyor. Bu temel insani özgürlüklerin hiç birisinden taviz vermemiz mümkün değil. Bu insani vatandaşlık haklarının ötesinde kültürel hakların gözetilmesi ve demokratik katılımın önünün açılması, sorunların aşılmasında önceliklerdir.

Bosna-Hersek’in gerek Yugoslavya sürecinde gerekse bağımsızlık süreciyle başlayan dönemde karşılaştığı sorunlar yukarıda özetlediğimiz yaklaşımların etrafında seyretmektedir.

Sosyal Politikalar Derneği Başkanı Esat Ertaç Erbesler’in bu çalışması, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin Balkanlar’ı bir bütün olarak algılayan yaklaşımına paralellikler içeren bir perspektifin eseri olması da ayrıca önemlidir. Çünkü Türkiye’nin tarihten bugüne yürüttüğü barışçıl yaklaşım, insanlık ailesine mutluluğun ancak karşılıklı hoşgörüyle sağlanabileceğini göstermiştir.

‘Bosna’da Egemenlik Sorunu-Dayton Anlaşması’ adlı eser, vatandaşlık tanımının ‘entite merkezli’ olarak tanımlanmasının bir ülkeyi nasıl yönetilemez duruma getirdiğini göstermesi bakımından önemli tespitler içermektedir.

‘Bosna’da Egemenlik Sorunu-Dayton Anlaşması’ çalışması, sorunların çözümünde temel yaklaşım olarak, bireyi merkeze alan ‘ülke vatandaşlığı’ kavramının esas alınmasını önerirken, etnik ve dini olguların devamlılığını da kültürel hakların gözetilmesi ve demokratik katılımın önünün açılması şeklinde savunmaktadır.

Mahmut ÇETİN

Bu esere seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz...