"Kentleşme ve Sosyal Politikalar" atölyesi, en temelde hem kente hem de sakinlerine dair bir sosyal politika düşünüşü geliştirme çabası olarak değerlendirilebilir. Atölye sonrasında hazırlanan bu kitabın ilk bölümünde kentleşme ve sosyal politika ekseninde yaşanan tartışmalara, ikinci bölümde ise Esenler'de sosyal politikanın gündemine ilişkin hazırlanan makalelere yer verilmiştir.

Bilgi için:

Esenler Belediyesi veya http://www.sehirdusunce.com