İnsan birey olmanın ötesinde çevresini oluşturan toplumsal ve fiziksel ögerlerle birlikte sosoyla bir varlıktır. Birey, sosyo-kültürel yaşantısını, kentsel fiziksel çevre kurgusu içerisinde dış mekanlar, bu mekanlardaki yaşantı ve aktiviteler ile sürdürmektedir. Kent mekanlarının şekillenmesinde, mekan kullanıcılarının (toplum ve birey) fiziksel çevre ile ilişkileri, mekanı algılamaları, anlamdırmaları ve bu fiziksel çevre içindeki davranışları, önemli rol oynamaktadır. Bu mekanlarda insanlar diğer insanlarla ve ait oldukları toplumla doğrudan iletişim kurabilir; kendileri için bir şeyler görebilir, deneyimleyebilir ve toplum duygusunu hissedebilirler. Bu doğrultuda, toplumun oluşum süreci, bireyler ve toplum arasındaki ilişkinin fiziksel çevre tarafından desteklendiği yerler olan açık kamusal alanlarda başlamaktadır.

pdf sini okumak için tıklayınız...

Şehir Düşünce web adresi