Der. David Behar ve Tolga islam, istanbul Bilgi Ünviversitesi Yayınları, 2006, 221 s.
Soylulaştırma veya eski tabiriyle mutenalaştırma, yüksek gelirli kesimin, dar gelirlilerin yaşadıkları mahallelere yerleşerek, onları yerlerinden etmesi olarak tanımlanabilir. Bu dönüşümlere maruz kalan mahalleler, bakımsız konutların yeni sahipleri tarafından restore edilmesiyle, önemli dönüşümleresahne oluyor. istanbul'da "Soylulaştırma" kitabı, Kuzguncuk, Cihangir, Asmalımescit, Ortaköy, Galata ve Balat gibi semtleri mercek altına alıyor. Yaşanan dönüşümlerin olumlu ve olumsuz yönlerini, emlak piyasasından mimari özelliklere, sosyal örgütlenmeden kent planlamasına kadar elealıp, dönüşümün dinamiklerini tespit ediyor. David BeharveTolga islam'ın derlediği kitap, 2003 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenen "Tarihi ve Merkezî Semtlerin Dönüşümleri: Gentrification Kuramlarının istanbul'a Uygulanabilirliği" adlı sempozyumda sunulan bildirilerden oluşuyor.