David Harvey, çev. Mehmet Moralı, istanbul: Metis Yayınları, 2. baskı, 2006, 292 s.
Sosyal Adalet ve Şehir, mekân çalışmalarında klasikleşmiş bir yapıt. Kentsellikle ilgili kapitalist ve sosyalist kuramların ayrı bölümler hâlinde eleştirel birincelemesini yapan Harvey, biranlamda tarihsel maddeciliğin mekân çalışmalarına uygulanmasının ilk örneğini verip, sosyal adaletsizliğin mekân üzerindeki bölünme ve farklılaşmalarla nasıl örtüştüğünü gösteriyor kitabında.
Zenginlik ve yoksulluk coğrafya üzerinde nasıl dağılır? Farklı yerler, konumlarya da bölgeler arasında âdil birdağıtım mümkün müdür? Hangi araçlarla mümkün? Bu araçların kendisi âdil midir? Bir kente ilk gelenleri "efendi", en son gelenleri "parya" yapan nedir? Kapitalizm popüler bilinçte genellikle bir "köşe dönücülük" olarak görülür; Sosyal Adalet ve Şehir kapitalizmin gelişimine coğrafya üzerinde de bakılabileceğini, kapitalizmin aynı zamanda mekân üzerinde oynanan bir "köşe kapmaca" olduğunugösteriyor.