Nadir Suğur ve Theo Nichols, istanbul: iletişim, 2000, 271 s.
Küreselleşme sürecinin temel paradoksularından biri; sermaye küreselleşip, dünyanın her yerinde serbestçe dolaşırken, emek ve emeğin örgütlenmesinin yerel koşullara tâbi kalmasıdır. Nadir Suğurve Theo Nichols, Türkiye'de en büyükler arasında yer alan yedi firmada yaptıkları araştırma ile, bu paradoksun Türkiye'deki görünümü hakkında ayrıntılı bir resim veriyor okuyucuya.
Fordist dönemin büyük fabrikaları ve formel üretim örgütlenmesi gerçekten eskidi mi, yoksa hâlâ birönemi var mı? Firmalarveyöneticiler modern yönetim tekniklerini nasıl algılıyor ve nasıl uyguluyorlar? işçiler, bu teknikleri ve genel olarak sanayi kültürünü nasıl algılıyorlar? Toplumsal cinsiyet, etnisite, hemşehrilik, işçi sınıfı kültürü üzerinde nasıl etkilere sahip ve bu etkiler nasıl bir değişim içinde? Yazarlarbu sorulara cevapararken, çalışma hayatı, sanayi, modernleşme ve işçilerle ilgili çalışmalara hâkim olan kalıplaşmış yargıları da sorguluyorlar.