Fatih Kılıçarslan, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2006.
içinde yaşadığımız toplumda sağlık, eğitim ve sosyal hizmet uygulamalarında çocuk ve aileyi odağa alan insan merkezli yaklaşımların önemi giderek artmakta. Çocuk ve ailenin sağlık, eğitim ve psiko-sosyal sorunları ile ilgili çalışmalar yürütülürken yöntem, teknik ve iletişim becerilerine sahip olmak, verimliliği ve performansı arttırıcı önemli bir etken. Çocuk ve Aile Sorunlarının Terapi ile Tedavisi, profesyonel meslek yaşamını sürdüren doktor, psikolog, psikolog danışman, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi ve özel eğitim uzmanları, ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler ile anne babalara yönelik hazırlanmış bir eser. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Fatih Kılıçarslan'ın hazırladığı Çocuk Aile Sorunlarının Terapi ile Tedavisi adlı kitabı, günümüzde karşılaşılan psiko-sosyal sorunlarının terapi yöntem ve teknikleri ile çözümünü ortaya koyan önemli bir çalışma.