Edward W. Said, çev., istanbul: iletişim, 2003, 440 s.
Yersiz Yurtsuz, 2003 yılında yitirdiğimiz Edward W. Said'in çocukluk ve gençlik yıllarının muhasebesi. Kanser olduğunu öğrendiği 1 991 'de yazmaya başladığı anılarının arka planında, ikinci Dünya Savaşı, Filistin'in yitirilişi, israil'in kuruluşu, Mısır'daki krallık rejiminin sona erişi, Nâsır yılları, 1967 Savaşı, Filistin hareketinin doğuşu, Lübnan iç Savaşı ve Oslo barış süreci var.
Kendisine tiyatro, edebiyat ve müzik sevgisi kazandıran, bir çeşit aşk-nefret ilişkisi yaşadığı annesi; korumacılıkla bilinçli bir Viktorya dönemi kararlılığını inatla kişiliğinde birleştirmeye çalışan babası, kardeşleri ve diğer yakınları... Kudüs'te doğan, Mısır'da ingiliz eğitimi alan, ABD'de öğrenim gören ve yersiz yurtsuzluğunu bir zenginlik olarak benimseyen Said'in benliğini her yerde "dışarıdan" biri olarak kuruşunun hikâyesi bu otobiyografi.