Mahmut Çetin

1.Medya, ‘kadın cinayetleri’nin failleri arasında

Kolay izahlar ve genellemeler yanıltıcıdır… Medya’nın ittifak halinde olduğu her doğru sorgulanmaya muhtaçtır.

İzaha muhtaç doğru damedya’nın‘kadın cinayetleri karşıtlığı’dır.

Oysa o medya, bizzat ‘kadın cinayetleri’nin failleri arasında yer almaktadır.

Neticede medya, aile birliği’ni parçalıyor ve sonuçlarından kendini soyutlamaya çalışıyor.

Medya, dizilerle kadın’ı nesneleştirirken, feodalite’yi makulleştiriyor ve kapitalizm’i idealize ediyor.  Türkiye’deki dizi örneklerinden hareket edersek, feodalite’nin makulleştirilmesi ‘Karagül’ dizisinde, kapitalizm’in idealize edilmesini de ‘Güllerin Savaşı’ dizisinde görebiliriz.

2.İç içe geçmiş ekonomik süreçler: feodalite, kapitalizm, Terkip Çağı

Türkiye, üç toplumsal süreci birlikte yaşıyor… Toplumun ana organizması, kapitalizm’i bütün şiddetiyle yaşıyor. Kapitalizm, özellikle Marmara Bölgesi’nde tam teşekküllü olarak konuşlanmış vaziyette.

Marmara Bölgesi, tüketim ve üretim süreçleri açısından kapitalizm’in bütün özelliklerini yaşıyor. Bölgede Türkiye’nin 4/1’i yaşıyor. Nüfusunu İstanbul veKocaeli başta olmak üzere bu kadar yoğunlaşması şehirlerin yönetilmesini giderek zorlaştırıyor.

Güneydoğu’da kapitalizm ile birlikte çözülme süreci yaşayan feodalite’nin unsurlarını görebiliyoruz. Politik olarak PKK’nın bölgede giderek meşrulaştırıldığını görüyoruz. HDP’li belediyelerin dışında DTK (Demokratik Toplum Kongresi) Kürt Siyasi Hareketi’nin kurucu meclisi gibi çalışıyor.

Bilinen bu süreçlerin dışında Terkip Çağı arayışları ve başarı örneklerine de Türkiye’nin her tarafında rastlıyoruz. Bizi gelecekten umutlu kılan yönelişler de genellikle bu başarı örnekleri.

3.Kadını feodalite, erkeği kapitalizm öldürdü

Önce ekonomi’nin tarifini hatırlayalım. Sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların karşılanmasını araştıran bilim dalı.

Çalışan nüfusun yüzde 47’sinin sosyal güvenlik şemsiyesi dışında olduğu, emeğin para etmediği, işsizliğin yüzde 10’larda olduğu bir ülkede gelirin gideri, sınırlı kaynağın sınırsız ihtiyaçları karşılaması imkânsızdır.

Vefa’nınİstanbul’da bir semt, kanaat’in bir lokanta adı olarak kaldığı bir değişim sürecinde, sınırsız ihtiyaçları nasıl sınırlandıracağız?

Dahası sınırsız ihtiyaçları, sınırlı kaynaklarla nasıl karşılayacağız?

Kim daha çok eziliyor?

‘Kadın cinayetleri’, başta olmak üzere boşanma ve toplumsal şiddet’e kolaydan kapitalizm’in öldürdüğü erkekleri suçlu bulmak medya’nın oyununa gelmektir.

Kapitalizm’in erkeği öldürmesine ilk temas edenlerden biri ‘Bir Dinozorun Anıları’ kitabı yazarı Mina Urgan’dır.

4.Kapitalizmin çalışan kadın= özgür kadın palavrası

Kapitalizm, kadını ‘özgürleştirme’ adı altında aile birliği’ni parçalamaktadır. Bu yöntemle kadın; emeği, bilgisi ve cinselliği sömürülen bir varlık haline getirilmektedir.

Sol’un modernleşme projesi Küresel Sistem’in evrensel tasarımının Türkiye versiyonudur.

Sağ’ın bir modernleşme projesi yoktur.

Sağ’ın kendi modernleşme projesi olmadığı için Küresel Sistem’in medya eliyle oluşturduğu ‘modern kadın’ tasarımı dışında alternatif bir ‘yerli çağdaş kadın’ modeli sunulamamaktadır.

Sorunlar karşısında ahlak odaklı çıkışların sosyolojik hiçbir karşılığı yok.

Sosyolojisiz ahlaki önermeler, adetullah yasaları’nı hiçe saymaktır.

5.Hatime: Çözüm: Yeniden ailenin birliği

Sosyalizmdöneminde bebeğin erken yaşta devlet kreşlerine verilmesi ve kadının çalışma hayatına zorunlu olarak girmesi, aile birliği’ni zayıflatmıştı. Bu dönemde kadınlar ‘kahraman anneler’ olarak adlandırılırken, madenler dâhil ağır işlerde erkeklerle birlikte çalıştırılıyordu.

Sovyetler BirliğiEski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Glasnost (Açıklık) ve Perestroika (Yeniden Yapılanma=Tanzimat)  uygulamaları sırasında tarihi açıklamalar yapmıştı. 

Sovyetler Birliği’de çöküşün hemen öncesinde kadınlar Gorbaçov’a; “Biz artık ‘kahraman anneler’ olmak istemiyoruz” diye feryadını iletmişti. Gorbaçov da kadınlara “Sizi evinize, çocuklarınıza göndereceğim” müjdesini vermişti.

Gorbaçov’unPerestroika’nın amaçlarından birinin kadının yeniden eve dönüşünü sağlamak olduğunu söylemesi tarihi öneme sahipti.

Feodalite,sosyalizm vekapitalizm, aile birliği’ni gözetmeden kadını yozlaştırmaktadır. Kadının çalışma hayatına katılımı, uygun çalışma şartları sağlanmadan sağlıklı sonuçlar vermez.

Evini yöneten ve çocuklarına annelik yapan ev hanımı’nı ‘işsiz’ olarak gören modernite yanılmaktadır. Kadını ve erkeği, aile birliği içinde, değerler manzumesi’ne bağlı kalarak özgürleştirebiliriz.

Feodalite’nin kamburunu ne din’e, ne de töre’ye mal edebiliriz. Kapitalizm tarafından kişiliği öldürülen erkek, feodalite tarafından kişiliği öldürülün kadını öldürmektedir.

Evet, yaşadığımız durum, ölmüş erkeklerin kadın cinayetleri’dir.

 
Yazarın Diğer Makaleleri...