Sosyal Devlet Konulu Tezler Tez Adı: Türkiye' de Anayasa ve Yasa Düzeyinde Sosyal Devletin Gelişimi : 1921-1 983 Tez Sahibi : Murat Özler Tez Yılı : 1995 Üniversite: istanbul Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 1 99 s.

Devamını oku...