http://www.ssrn.com/ Sosyal Bilimlerin Muhasebe, Ekonomi, Müteşebbislik, Finans, Bilgi, Hukuk, Yönetim, Piyasa, Sosyal ve Ekonomik etki, Sosyal Sigorta gibi alt dal ve konularında geniş bir ağ sistemine sahip olan bir site. Sitenin kullanıcıları için önemli bir hizmeti, bahsedilen alanlardaki çalışmaların bazılarını kendi bilgisayarlarına indirebilme imkanına sahip olabilmeleri.

Devamını oku...

 

http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp 1951 yılında kurulmuş olan IOM (International Organization for Migration), göç ve hükümete yönelik, hükümetler arası ve hükümet dışı refiklerle yakın iliksisi olan hükümetler arası oncu bir kuruluş. 120 üye ve 19 gözlemci statüdeki devlet ve 100 üzerinde ülkedeki ofisleri ile, IOM insancıl ve daha düzenli bir gocun sağlanmasına kendisini adadığını beyan etmekte. Göç ve kalkınma, göçün düzenlenmesi, göç sağlığı, göçten etkilenenlerin talep programları, göçü kolaylaştırmak ve yardim etmek, hareketlilik, aciliyet ve ihtilaf durumlarında göç yönetimi gibi konulardaki faaliyetler hakkında geniş malumatın bulunduğu sitede, göç hukuku veri tabanı da dikkat çekmekte.

Devamını oku...

 

http://ramadan.muslimaid.org/ "Yoksulluğa karşı sisin sesiniz" düsturu ile Londra'da 23 önde gelen Müslüman organizasyon tarafından kurulan Muslim Aid (Müslüman Yardim) adli kurulusun sitesi. Kuruluş'un amacı yoksulluk, savaş ve doğal afetlerin mağdurlarının zararlarını en asgariye indirmek. Bu amaçla basta Filistin, Afganistan, Etiyopya olmak üzere, dünyanın diğer ülkelerindeki Müslümanlara yardim ulaştırılmakta. Sitede, Kuruluş'un ülkelerde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiye ulaşmak mümkün. Sitede özelikle güncel meselelerden olan Irak, Lübnan, Filistin, Sumatra, Somali gibi bölgelere acil yardim, eğitim, yetimlere sahip çıkılması, ekonomik güçlendirme çerçevesinde yapılan destekler üzerine bilgilere rastlanılabiliyor.

Devamını oku...

 

http://www.clasp.org/ Kamu menfaatine donuk bir hukuk firması olarak 1968 yılında kurulmuş olan ve 14 yıl boyunca kadın hakları, zihinsel hastalıklar, uluslararası insan hakları, fakirlere yönelik sağlık bakimi gibi alanlarda yasal bir zemin geliştirmeye yardim eden CLASP'in web sitesi. Sitede, çocuk bakimi ve ilk eğitimi, çocuk refahı, çiftlerve evlilik politikaları, küresel sosyal politika, mahkumların yeniden kazanımı, refah politikaları, çalışma hayati gibi alanlara yönelik kitap ve diğer yayınlara ulaşmak mümkün. Sitenin farklı bir niteliği, bahsedilen konularda ' sesli konferans' ile hizmet sunulması.

Devamını oku...

 

http://www.issa.int/engl/homef.htm Dünyanın farklı ülkelerindeki bir veya birden fazla sosyal güvenlik konusuyla ilgilenmek maksadıyla, kurumları ve idari birimleri bir araya getiren Uluslararası Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (The International Social Security Association) sitesi. Dünyanın önde gelen sosyal güvenlik dokümanlarının bulunabildiği sitede, ayrıca Social Security Worldwide (SSW) kapsamında, sosyal koruma üzerine altı farklı veri tabanı bulunmakta. Kurum tarafından dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen toplantıların da yer aldığı sitede, bazı sureli yayınlara da ulaşılabiliyor.

Devamını oku...

 

www.sosyalsiyaset.com Sosyal meselelere duyarlı olan, toplumsal sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yapmak isteyenler için açılan site, alanında bir ilk. "Sosyal Siyaset Kürsüsü", sosyal siyaset ile ilgili konulara meraklı olan, bu alanda araştırma yapan ve kaynak arayan, sosyal alanlarda yayınlanan kitap ve makaleleri okumak isteyen herkes için faydalı olabilecek bir nitelikte. Site'de "sosyal siyasetçiler"e, bunların özgeçmişlerine ve eserlerine ulaşmak da mümkün. "Sosyal Sözlük" hizmetinin de bulunduğu site, sosyal politika, sosyal güvenlik, sosyal tarih, sosyal ahlâk, sosyal pedagoji, sosyoloji, sosyal hizmetler, sosyal psikoloji, sosyal bakım, manevî bakım, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi alanlarla ilgili bölümlere sahip. Site, Almanca ve ingilizce olarak da yayın yapmakta.

Devamını oku...

 

http://www.sprc.unsw.edu.au/ "Social Policy Research Centre" (Sosyal Politika Araştırma Merkezi), New South Wales Üniversitesi'nin Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne bağlı biraraştırma merkezi. 1980 yılında kurulmuş. Hükûmet tarafından finanse ediliyor. Ayrıca, sosyal politikanın bütün konularında Avustralya ile sosyal politika araştırma ve geliştirme noktalarında ilişki içerisinde. Temel inceleme alanları, ekonomik ve sosyal eşitsizlikler; yoksulluk, sosyal dışla(n)ma ve gelir desteği; istihdam, işsizlik, emek piyasa politika ve programları; sağlık ve kamu hizmet ve politikalarının değerlendirilmesi; mukayeseli sosyal politika ve refah devleti çalışmaları şeklinde ifade edilmektedir. Merkez, ayrıca düzenli seminer ve konferanslarla birlikte muntazam yayınlarla da aktif bir görüntü çizmekte.

Devamını oku...

 

www.spf.boun.edu.tr "Sosyal Politika Forumu", sosyal politika alanında bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve politika süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Forum'un sosyal politika konularına yaklaşımı, vatandaşlık haklarını merkez alır. Bu yaklaşım doğrultusunda, "Sosyal Avrupa" kavramı etrafındaki tartışmaların Türkiye kamuoyuna taşınmasına ve entellektüel camia, medya, politika kararlarını alan ve uygulayanlar nezdinde ilgi görmesine katkıda bulunmak, Forum'un amaçları arasında. Araştırmalar, etkinlikler, yayınlar, konferans ve projelerle çalışmalarına devam eden Forum'un öncelikli çalışma alanları, 1- Yoksulluk, sosyal dışlanma ve bu sorunlara yönelik sosyal yardım mekanizmaları 2- Çalışma yaşamındaki gelişmelerve düzenlemeler, sendikaların rolü 3- Sağlık eğitim ve diğer sosyal hizmet alanlarındaki gelişmeler şeklinde sıralanıyor.

Devamını oku...

 

http://www.pcwf.org/ "Filistin Çocuklarının Refah Fonu", Filistin sınırları içindeki mülteci kamplarında bulunan çocukların hayat standartlarını geliştirmek amacıyla bir grup insan tarafından kurulan bir teşebbüs. Grup, mülteci kamplarındaki çocuklara daha iyi eğitim imkânları, daha iyi sağlık koşulları ve şiddetsiz, baskısız ve ayrımcılıksız aydınlık bir gelecek sağlamayı amaçlıyor. Herhangi bir siyasi bağlantısı olmayan kuruluşun, özellikle Avrupa Birliği, Kanada ve A.B.D.'de olmak üzere ondan fazla ülkede de teşkilatlanması bulunuyor. Böyle bir çalışma ile, hiçbir konuda ayrım yapılmaksızın çocukların yiyecek, giyecek, eğitim malzemeleri ve sağlık bakımları gibi temel ihtiyaçlarının sağlanması hedefleniyor. Mesela, bu hedefi gerçekleştirebilmek için, site üzerinden de ulaşılabilen "bir çocuğa sponsor olun" şeklinde kampanya mevcut.

Devamını oku...

 

http://www.independentliving.org/ Amacını, "sakat" olan şahıslara daha çok kişisel ve politik güç, kendi kendilerine yeterliliği ve teknik imkânlarla donatılmış bilgi ve eğitim materyalleri ile tam katılımı ve eşitliği elde etmelerine fırsatlar üretmek olarak belirten ve bu amacı yerel, ulusal ve uluslararası bazda destekleyen kuruluşlarla da işbirliği yaptığını vurgulayan "Özgür Hayat Enstitüsü"sünün sitesi. Sitenin bir kütüphane katalogu da bulunmasının yanında, esas dikkate değer nokta; sitedeki "study and work abroad" (yurtdışında eğitim ve çalışma) bölümü. Bu bölüm, Avrupa'daki, Kuzey Amerika'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki sakat insanlar için üniversite eğitimi, eğitim ve gönüllülük esaslı çalışma hakkında bilgi içeriyor. Buna göre, katalog, 57 ülkede, 258 sakat organizasyonunun yerel anlamda bir öncülük içinde olduğunu, 81 yerin de 1091 üniversiteden gelen sakatlık hakkındaki bilgilerle beraber gönüllülük esasına dayalı işlediğini göstermektedir.

Devamını oku...

 
Sayfa 1 / 2 (15 kayıt)Prev[1]2Next