Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, I. Grupta belirtilen unvanlarda KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; II. Grupta belirtilen unvanlarda KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenen pozisyonun 3 katı aday arasında yapılacak sözlü sınav puan sıralaması esas alınmak suretiyle, toplam 9 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

1. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
 
A) GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
2- Başvuru başlayış tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,
4- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 
B) ÖZEL ŞARTLAR
I. GRUP: 2010 yılı KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak pozisyonların;
Unvanı : Mühendis,
Adeti : 2,
Aranılan Nitelikler: Fakültelerin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak,
Unvanı : Mühendis,
Adeti : 1,
Aranılan Nitelikler: Fakültelerin Endüstri Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak,
Unvanı : Mimar,
Adeti : 1,
Aranılan Nitelikler: Fakültelerin Mimarlık lisans programlarından mezun olmak,
Unvanı : Sosyal Çalışmacı,
Adeti : 2,
Aranılan Nitelikler: Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların Sosyal Hizmetler lisans programlarından mezun olmak.
II. GRUP: 2010 yılı KPSSP3 puan sıralamasına göre belirlenecek adaylar arasında yapılacak sözlü sınav puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak pozisyonların;
Unvanı : Çözümleyici,
Adeti : 1,
Aranılan Nitelikler:
1- Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden veya Üniversitelerin Mühendislik bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2- İstihdam edileceği Bilgi İşlem Birimindeki programlama dili C# ile diğer programlama dillerinden (C++, Java vb.) en az iki tanesini bildiğini belgelemek,
3- Network eğitimine katılmış olduğunu belgelemek ( CCNA vb.)
4- En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezinde Programcı olarak çalıştığını belgelemek,
5- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.) Belgelerin KPDS için son 5 yıl, diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.
Unvanı : Programcı,
Adeti : 2,
Aranılan Nitelikler:
1- Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden veya Üniversitelerin Mühendislik bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2- En az iki programlama dili bilmek (Microsoft.Net ve SQL tercih sebebidir.)
3- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. Belgelerin KPDS için son 5 yıl, diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.
2. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1- Adaylar Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Yerleştirilen adaylar ile sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar tarafından, elektronik ortamda doldurulan başvuru formunun çıktısı imzalı ve fotoğraflı olarak, istenilen diğer belgelerle birlikte Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.
3- Başvurular 26/12/2011 tarihinde başlayıp 06/01/2012 tarihinde sona erecektir.
4- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları, ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
I.GRUP ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
1- 2010 yılı KPSSP3 puan sıralamasına göre, unvanlar itibariyle pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday tercih edilecektir.
2- Asil ve yedek olarak belirlenen adaylar, bu adaylardan istenilen belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği en son tarih, başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İstenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen, aranılan şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine, bu yerleştirme neticesinde oluşan başarı listesindeki sıralama esas alınarak, diğer adaylardan da sözleşmeli personel alımı yapılabilecektir.
Bu şekilde alınmayı hak eden adaylar internet sitesinde duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
II. GRUP ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1- Başvuru şartlarını taşıyıp, Sözlü Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi, sözlü sınav tarihi ile bu adaylardan istenilen belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği en son tarih müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekmektedir. Başvurulan unvanlar itibariyle adaylar, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacaktır. Her unvan için pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.
3- Asil ve yedek olarak belirlenen adaylar, sözlü sınav bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr ) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 
Diğer Yazılar...