MAKALE

Fahrettin ÇAĞDAŞ:"Yereldeki Sosyal Kurumlar, En Büyük Sosyal Kurum Olan Belediyeler Çatısında Birleşmelidir."

Sosyal politikanın önemli bir aktörü olarak yerel idarelerin misyon ve konumunun nerede ve hangi noktada olması gerektiğini düşünüyorsunuz? (Planlama ve sosyal belediyecilik uygulamaları açısından.)
 
Belediye yasasında, yerel yönetimlere eğitim ve sağlık alanlarında bir takım haklar verilmiştir. Ancak merkezî hükûmet ile belediyeler arasında bir koordinasyon sorunu var. Eğitim, sağlık, kültür, spor, çevre gibi sosyal politika uygulamaları tümüyle yerele devredilmeli. Belediyelerin yerel sorunlara vakıf olması, belediyelere daha pratik çözümler üretme şansını veriyor.
 
Yerel idareler (belediyeler)-ideal anlamda-altyapı ve bilinç (istek) açısından, yerel sosyal politika uygulamalarına hazır mı? Bu açıdan bakıldığında sosyal belediyeciliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
 
Büyükşehir belediyelerinin gerekli altyapıya sahip olduğuna inanıyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı oluşturarak sosyal entegrasyon projesine başlamıştır. Kadın, sağlık, çocuk sosyal hizmetler birimleriyle sosyal projelerini hayata geçirecektir. Türkiye'nin en fazla göç alan kentlerinden olan Diyarbakır'da, yoksul mahallelerde, tandır evleri, çamaşır evleri, aşevi, umut evi, yaşam evi gibi çalışmalar yürütülmektedir.
 
Etkili yerel sosyal politikanın oluşturulabilmesi için yetkili yerel aktörlere (Belediye, İl Özel İdaresi, STK'lar, Valiliğin uhdesinde olan sosyal kurumlar; SHÇEK İl Müdürlüğü; İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, vs.) ne gibi görevler düşmektedir? Aralarındaki işbirliği nasıl sağlanmalıdır?
 
Yereldeki sosyal kurumlar, en büyük sosyal kurum olan belediyeler çatısında birleşmelidir.
 
Belediyeler Kanunu'ndaki son değişiklikler ve İl Özel İdaresi'nin yapısındaki yapısal oluşumlar, yerel yönetimlere sosyal politika bağlamında ne gibi yeni imkânlar sunmaktadır?
 
Aşevi, kreş, sağlık, eğitim kurumlarını açma veya destek sunma gibi imkanlar sunmaktadır. Ancak yerelde bu kurumlar tümüyle belediyelere devredilmelidir.
 
Başlıca sosyal belediyecilik uygulamalarınız nelerdir, sosyal belediyecilik uygulamaları açısından orta ve uzun ölçekli planlamalarınız mevcut mudur? Proje uygulamalarında gördüğünüz engel var mı, varsa nedir?
 
Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi, her mahalleye spor kompleksi, kültür sanat merkezi, aşevi, sokak çocuklarına yönelik yaşam-evi, sivil toplum merkezi, engelli birimi gibi somut projelerimiz devam etmektedir.
 
Proje uygulamalarında uzman kadro bulmada sıkıntı yaşanmakta; ayrıca ekonomik ve sosyal sorunları büyük olan bir kentin yerel yöneticileri olarak kaynak sorunu yaşamaktayız. Burada çözüm olarak, sosyal projelerin gerçekleştirilmesi için bulunabilecek olan finans kaynaklarının önündeki bürokratik engellerin kaldırılması lazımdır.
 
 
Fahrettin ÇAĞDAŞ
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

 
Diğer Yazılar...