UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu
17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018 yılları arasında görev yapacak XXVII. Dönem Genel Kurul üyelerinin yanı sıra, XXVI. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerini seçmiştir. UTMK Yönetmeliğinin 15. Maddesine göre Başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI’nın yaptığı Genel Kurula UTMK Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre belirlenen 76 üyenin 66’sı katılım sağlamıştır. Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemalettin Salonunda 17 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen XXVI. Dönem Genel Kurulunda dört yıllık dönemde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bütçe ve denetim kurulu raporları ile faaliyet raporlarının sunularak, ibra edildiği Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Sabah 9:30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, açılış konuşmaları ile başlayan Genel Kurulun sabah oturumunda UTMK Yönetmeliğinin 15. Maddesinin a bendine göre Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Sayın Nabi AVCI başkanlığında Başkanlık Divanı oluşturulmuştur. Yapılan önerileri değerlendiren Genel Kurul, Divan Başkan Vekilliklerine Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf TEKİN ve Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK’i , Kâtip Üyeliklere ise Prof. Dr. Mustafa SAFRAN ve Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜRKYILMAZ’ı oy birliği ele seçmiştir.  

Daha sonra Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ tarafından Yönetim Kurulu adına dört yıllık faaliyet raporları ve Denetim Kurulu adına İbrahim ÖZDEMİR tarafından bütçe ve denetim kurulu raporları sunulmuş ve her iki rapor da oy birliği ile ibra edilmiştir. Sunumların ardından XXVII. Dönem Genel Kurul Üyelerini belirlemek üzere gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle yapılan seçimlere geçilmiştir.

Kamu Kuruluşlarından , Yüksek Öğretim Kurumlarından, Özel Kuruluşlar Kategorisinde, Tanınmış Kişiler Kategorisinde genel kurul üyeleri seçilmiştir.

UTMK 27. Döneminde Özel Kuruluşlar Kategorisinde

Sosyal Politikalar Derneği genel kurul üyesi seçilmiştir.

Atanan üyelerle birlikte yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluşmuştur:
Başkan: Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, Başkan Vekilleri: Büyükelçi Gürcan TÜRKOĞLU, Doç. Dr. M. Akif KİREÇCİ, Üyeler: Doç. Dr. Serhan ADA, Prof. Dr. G. Deniz BAYRAKDAR, Doç. Dr. Adnan BOYACI, Dr. Işın ÇELEBİ, Salih ÇELİK, Doç. Dr. Nevra ERTÜRK, Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI, Abdullah KOCAPINAR Mine NARİN, Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ, Prof. Dr. Mustafa SAFRAN ve Y. Ziya YEDİYILDIZ.

ilgili dökümana ulaşmak için tıklayınız...

 
Diğer Yazılar...