MAKALE

“Çocukların Yeni Medya Kullanımı ve Siber Zorbalık Araştırması” verilerini Üst Kurul Başkanı Şahin kamuoyuna duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu önemli bir araştırmayı daha neticelendirerek kamuoyuna duyurdu.

Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye genelinde 5-6-7 ve 8’inci sınıfta okuyan öğrenciler arasında yaptığı “Çocukların Yeni Medya Kullanımı ve Siber Zorbalık Araştırması” 26 ilde, 99 ortaokulda ve 3.029 öğrenci ile gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin sahip oldukları iletişim araçlarına bakıldığında; öğrencilerin %98,4’ünün evlerinde klasik veya akıllı televizyon bulunuyor.

Çocuklar eğlenmek için televizyonu, bilgi ve haber almak için radyoyu tercih ediyor.    

Öğrencilerin %63.3’ünün cep telefonu bulunmakta ve bunların  %90.7’si akıllı cihazlarından internete bağlanabilmekte.

Öğrencilerin cihaz kullanım sıklıklarına bakıldığında; %16,2’si bilgisayarı, %12,5’i tableti, %3,7’si oyun konsolunu ve %56,6’sı cep telefonunu her gün kullanıyor.

Ortaokul öğrencilerinin internet kullanım sıklıklarına bakıldığında ise, %48,6’sının her gün, %17,8’inin neredeyse haftanın her günü, %23,8’inin haftada birkaç gün ve %4,9’unun ayda birkaç gün internet kullandıkları belirlendi.  

Öğrencilerin yaklaşık %49’u ekran başında geçirdiği zaman ile diğer aktivitelere ayırdığı zaman arasında bir denge kurabildiğini belirtirken,  %51’i bu konuda kararsız olduğunu veya dengeyi kuramadığını belirtti. Ayrıca öğrencilerin %21’i ekran başında geçirdiği zamanı kontrol edemediğini ifade etti.

Başkan Şahin, sonuçları basınla paylaştı.

RTÜK ana hizmet binası konferans salonunda basın toplantısı düzenleyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, araştırmanın dikkat çeken sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

“Teknolojinin gelişmesiyle internetin ve yeni medya araçlarının vazgeçilmezlerimiz arasına dahil olması, bizleri bu alanda yeni bir fotoğraf çekmeye zorladı.” cümleleriyle sözlerine başlayan Şahin,  RTÜK’ün  aileye ve çocuğun korunmasına özel önem verdiğini söyledi.

Şahin şöyle devam etti:

“Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine karşı tedbirlerimizi kararlılıkla alıyoruz. Ancak, yeni medya araçları olarak adlandırılan akıllı cihazların hayatımıza girmesiyle yayınların takip edilme şekillerini de farklılaştırdı. İşte az önce detayları açıklanan “Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması”nı bu yüzden çok önemlidir. Çocuklarımız interneti ne sıklıkta kullanıyor, yayınları bu araçlardan nasıl takip ediyor. İnternet kullanırken tehditler nelerdir gibi pek çok soruya cevap arayan kapsamlı araştırmamızın bulgularını bugün sizlerle paylaşıyor ve ortaya çıkan sonuçlara göre medya okuryazarlığı konusunun önemine dikkat çekiyoruz.”

2015 yılında ortaokul öğrencileri arasında televizyon izleyenlerin oranı %98,3’den 2018 yılında %95,2’ye düştüğünü vurgulayan Şahin,  düzenli olarak en fazla izlenen program türünün %51,5 oranıyla dizi filmler, %41 ile filmler ve %28 oranıyla canlı spor müsabakaları/spor programları olduğunu belirtti.

 “Araştırmaya katılan öğrencilerin neredeyse yarısı interneti her gün  kullanıyor” tespitini paylaşan RTÜK Başkanı Şahin, 2015 yılında internet kullananların oranı %90,4 iken, 2018 yılında bu oranın % 97’ye çıktığını ifade etti.

Öğrencilerin %84’lük çoğunluğunun internetin kendileri için çok önemli olduğunu belirtmesinin üzerinde çalışılması gereken bir konu olduğunun altını çizen Şahin,

“öğrencilerin, günlük ortalama cep telefonu kullanım süresi 1 saat 26 dakika, televizyon izleme süresi 1 saat 29 dakika, öğrencilerin İnternet kullanım süresi 2 saat 13 dakika, dijital ortamda günlük oyun oynama süresi 1 saat 16 dakika. Öğrencilerimizin günlük ortalama ders çalışma süresi ise, 1 saat 30 dakika’dır” dedi.

Araştırmanın siber zorbalık verilerini de aktaran Şahin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Araştırmamızın dikkat çeken sonuçlarından biri öğrencilerin %59,6’sının internete bağlandığında tek başına olduğu ve çevrimiçiyken hoşlanmadıkları kişi veya içerikle yani siber zorbalıkla karşılaşma oranının %44,2 olduğudur.  Aynı zamanda her 4 öğrenciden 1’inin internette hoşlanmadığı bir durumla karşılaştığında bunu hiç kimseyle paylaşmaması üzerinde durulması gereken bir konudur. Araştırmadan sonuçlarına göre,  erkeklerin kızlara göre hem daha fazla siber zorbalığa maruz kaldığı hem de daha fazla siber zorba oldukları ortaya çıkmıştır.2Öğrencilerin internette en fazla rahatsız olduğu konuların başında siber zorbalık gelmektedir. Ayrıca öğrencilerin internette rahatsız olduğu diğer öne çıkan konularsa reklamlar ve yalan/asılsız haberlerdir.”

Şahin, RTÜK’ün bundan sonraki araştırmasının ise, “Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması” olduğunu belirterek, şu an saha çalışmaları devam eden

“Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması “ nın da yakın zamanda tamamlanacağını duyurdu.

Şahin, toplantı salonunda bulunan ortaokul öğrencileriyle de yakından ilgilendi.