MAKALE

Zorunlu deprem tarife ve  talimatı tebliğinde değişiklikler yapıldı. Asgari prim tutarları artırıldı. Deprem risk bölgesi sayısı asgari prim tutarı açısından beş bölgeden yedi bölgeye çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni tarife ve talimat tebliğine göre, sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre belirlenecek asgari prim tutarları; her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 110 TL'den 120 TL'ye, 80 TL'den 100 TL'ye, 60 TL'den 75 TL'ye, 50 TL'den 60 TL'ye ve 40 TL'den 50 TL'ye yükseltildi. Tebliğe eklenen iki yeni deprem risk bölgesi için öngörülen asgari prim tutarı ise 40 TL ve 35 TL olarak belirlendi.

215 TEN 240 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 215.000 liradan 240.000 liraya çıkarıldı. Önceki tarife ve talimat tebliğinde "çelik, betonarme, karkas yapılar", "yığma, kagir yapılar" ve "diğer yapılar" şeklinde üç ayrı kategoride yer alan yapı tarzı, yeni tarife ve talimat tebliğinde "betonarme" ve "diğer" olarak iki kategoriye düşürüldü.

GEÇİCİ MADDE EKLENDİ

Sigorta bedeline esas metrekare bedeli de "betonarme" yapılar için 1,020 TL'den 1,134 TL'ye, "diğer" yapılar için 355 TL'den, 782 TL'ye çıkarıldı. Eklenen geçici maddeye göre, tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2020 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın yeni tebliğ kapsamındaki teminatlara tabi olacak.

DASK sigortası hesaplama nasıl yapılır?

Zorunlu deprem sigortası, her yıl yapı maliyetlerine bağlı olarak belirli bir teminat tutarı sunmaktadır. Yapı maliyetlerindeki artışla beraber yükselen teminat tutarı, binalar tekrar inşa edildiğinde harcanacak olan toplam masraf miktarını baz almaktadır. Yapının değeri zorunlu deprem sigortasının azami teminat tutarını aştığı durumlarda sigortalı dilerse farklı sigorta şirketlerinden isteğe bağlı deprem sigortası da yaptırabilmektedir. DASK fiyatları dışında kalan bu durumda sigortalının isteğe bağlı deprem sigortası fiyatlarını dikkate alması gerekmektedir.

Zorunlu deprem sigortası yalnızca binalar için geçerli olmakla birlikte arsalar için geçerli değildir. Bu nedenle sigorta bedeli sadece konut içindir; arsa için değil. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilmek için; sigortalının ismi, telefon numarası, adresi, T.C. kimlik numarası, sigorta kapsamına alınacak binanın açık adresi, tapu detayları, inşa tarihi, yapı türü, toplam kat sayısı, mevcut hasar durumu, yapının brüt yüz ölçümü ve kullanım şekli bilgilerinin yer aldığı belgeler temin edilmelidir. 

Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır? Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır.

http://emlak.haber7.com/emlak/haber/2928626-dikkat-evi-olan-herkesi-ilgilendiriyor